Sahip olduğumuz hizmet tecrübesi, kullandığımız güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle, “Müşteri Çağrı ve Yönlendirme Sistemleri ile Ödeme ve Self Servis Kiosk Çözümleri” üzerine önde gelen kuruluşlar arasında yer alan, konumumuzun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen şirketimiz aşağıdaki vazgeçilmez unsurları benimsemektedir;

  • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli hizmetler sunmak, satış öncesi ve sonrası destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek,
  • Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kuruluş olmamızı sağlayan yönetim sistemlerimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamak,
  • Hizmetlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,
  • Sürdürülebilir iş gücü için personel memnuniyetini ve yeterliliklerini arttırmak, Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak,
  • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapmak,
  • Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamını hazırlamak,
  • Müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğinin tüm çalışanlara iletilmesi ve gizlilik ilkesinin korunması adına faaliyetleri gerçekleştirmek,
  • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemek, değerlendirmek ve kabul edilebilir seviyelere düşürmek,
  • Zayıflıkları ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemek,
  • Tüm bilgi varlıkları için gerekli kontrolleri uygulamak,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmek, bu verilerden hedefler üretmek İşimizin, müşterilerinizin ve yasal şartların gerektirdiği bilgi güvenliği şartlarını karşılamak,
  • Şirket politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamaktır.

Genel Müdür

 

 

 

Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamızı indirmek için tıklayınız